مباحثی از فلسفه حقوق
38 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید، مجله دانش پژوهان سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی